Młodzieżowe Centrum Kultury – Warsztaty fryzjerskie w Szkole Podstawowej w Skrzynnie

Jedną z wielu inicjatyw jakie MCK w Wieluniu przygotowało, tym razem wspólnie z Zespołem Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, były warsztaty fryzjerskie w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Wieluniu wspólnie z Zespołem Szkół nr 3 w Wieluniu w dniu 25 kwietnia 2022 r. zorganizowało warsztaty fryzjerskie w Szkole Podstawowej w Skrzynnie. Uczniowie „trójki” kształcący się w zawodzie fryzjer pod opieką Pani Anny Gliniarz spotkali się z uczniami klas siódmej i ósmej.

W trakcie spotkania zaprezentowano blaski i cienie nauki zawodu fryzjer. Omówiono zasady naboru do szkoły ponadpodstawowej. Wskazano gdzie i jak szukać praktyk. Uczniowie szkoły podstawowej dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy na temat Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu.

Uczniowie mieli  także okazję oglądać efekty pracy młodych adeptów sztuki fryzjerskiej, ich umiejętności oraz zaangażowanie w prace. Celem warsztatów była promocja kształcenia zawodowego, Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu i Ochotniczych Hufców Pracy.

– relacjonuje Piotr Pawlak z MCK w Wieluniu

Jak informuje na swoim FB Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu uczennice i uczeń placówki: Oliwia, Klaudia, Natalia i Krystian, kształcący się w zawodzie fryzjer, zdradzali tajniki swoich pasji i profesji, zachęcając młodszych kolegów do kontynuowania nauki w ZS nr 3 i wyboru właśnie tego zawodu.

       

                     

Opracowanie:

Ewa Misiak-   Kocham Wieluń 

Źródło: Piotr Pawlak/MCK Wieluń
fot. SP w Skrzynnie

Młodzieżowe Centrum Kariery w Wieluniu prężnie działa na rzecz lokalnej społeczności.