MiGBP w Wieluniu realizuje projekt „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu zakwalifikowała się do projektu „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”. Realizacja projektu rozpoczęła się 9 sierpnia.  Projekt – zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 – lat będzie realizowany  przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zajęcia prowadzone przy wsparciu trenerów on – line będą ciekawą, pozalekcyjną formą spędzenia wolnego czasu.

Poprzez udział w zajęciach, dzieci i młodzież poszerzą swoje kompetencje cyfrowe oraz odniosą korzyści wynikające z wykorzystywania nowoczesnych technologii w różnych sferach życia. Podczas warsztatów omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane ze zdobywaniem, poszerzaniem, a także skutecznym komunikowaniem wiedzy dzięki zastosowaniu narzędzi i zasobów on – line.

Uczestnicy poznają podstawowe platformy edukacyjne, narzędzia interaktywne, metody do nieformalnego uczenia się oraz zagadnienia ekologii i bezpieczeństwa związanego ze sprzętem elektronicznym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).