Mieszkańcy Kamionki uczcili żołnierzy Września 1939 poległych pod Kamionką

Każdego roku, w dniu 2 września, mieszkańcy Kamionki i ościennych miejscowości składają hołd polskim żołnierzom poległym podczas  kampanii wrześniowej w 1939 roku.

Przy obelisku pomiędzy Popowicami a Kamionką w miejscowości Kamionka-Parcela niezależnie od pogody zbierają się samorządowcy, panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, druhowie OSP Kamionka oraz okoliczni mieszkańcy ceniący sobie pamięć bohaterów września 1939 roku.

Uroczystości upamiętniające poległych żołnierzy z 36 Pułku Piechoty „Legii Akademickiej” z Warszawy w 1939 roku rozpoczął sołtys wsi Mieczysław Spich. Następnie przemówienie wygłosił wójt Jacek Olczyk, odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” a krótką modlitwę na cześć poległych żołnierzy odmówił ks. proboszcz Wojciech Drobiec.

Kolejnym punktem programu był występ artystyczny Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionce, z którego panie na tę okoliczność przygotowały i przepięknie wykonały pieśni patriotyczne. Uczestnicy uroczystości usłyszeli m.in. „Polskie kwiaty”, „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę” czy „Jak długo w sercach naszych”. Podczas wydarzenia nie zabrakło także recytacji wierszy, między innymi „Szedł żołnierz z wojny” Heleny Klim.

Nieodzownym punktem programu wrześniowych uroczystości jest tradycyjnie oddanie hołdu i złożenie kwiatów w barwach narodowych oraz zapalenie zniczy pamięci przez przybyłe na uroczystość delegacje. Kwiaty pod obeliskiem złożył m.in. wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk wraz z sekretarz Iwoną Napieraj i przewodniczącym Grzegorzem Pietrzyńskim a także sołtys wsi Mieczysław Spich w asyście pań z KGW w Kamionce.

Uroczystość poprowadziła Aleksandra Lach, którą także usłyszeli wszyscy w części artystycznej wraz z Grzegorzem Nowakiem ze Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy” i Radia Ziemi Wieluńskiej. Poczet sztandarowy wystawiła delegacja Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce.

Uroczystość w Kamionce-Parceli była też okazją do rozdania wszystkim uczestnikom przygotowanej na tę okazję publikacji pt. „Bitwa 36. Pułku piechoty Legii Akademickiej pod Kamionką. 2 września 1939 r.”, wydanej nakładem Urzędu Gminy w Pątnowie, zawierającej rys historyczny walk podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. W publikacji znalazła się też relacja fotograficzna z rekonstrukcji bitwy 36 Pułku Piechoty.

2 lata temu, 2 września 2019 roku, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Kamionce-Parceli w gm. Pątnów przygotowano, pomimo intensywnego deszczu, żywą lekcję historii czyli niesamowicie realistyczną rekonstrukcję bitwy 36 Pułku Piechoty z kampanii wrześniowej.

Organizatorzy, tj. Urząd Gminy, Stowarzyszenie KRAS, Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” oraz okoliczni mieszkańcy zadbali wtedy o realizm walk począwszy od wyposażenia w umundurowanie i stroje cywilne a skończywszy na broni lekkiej i ciężkiej tj. samolot i czołg, o czym można przeczytać w relacji na naszych łamach – tutaj.

Ogrom cierpienia jakie przyniósł ze sobą wybuch II wojny światowej pozostaje jeszcze w pamięci nielicznych świadków.  Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tragedii tamtych dni. Dlatego trzeba o tym mówić, przypominać, pamiętać o bohaterach tamtych dni oraz dbać o pokój aby nikt już nie stracił najcenniejszego daru jaki mamy – życia, aby już nikt nie doświadczył wojennego strachu, głodu i upodlenia.

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach i pamięci żywych” – ks. Jan Twardowski

   

   

   

   

   

   

   

Ewa Misiak – Kocham Wieluń