Miejski Dom Kultury w Oleśnie zaprasza do udziału w konkursach w ramach „Fantastycznego Festiwalu”

W imieniu Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o konkursach organizowanych w ramach „Fantastycznego” Festiwalu. Projekt został stworzony z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema i wszystkie wydarzenia, które zostały zaplanowane nawiązują do jego twórczości. Poniżej przedstawiam ogólny zarys konkursów:

2. Następnie ogłosimy:
a) Konkurs „Fantastycznie plastycznie” – skierowany do wszystkich grup wiekowych:
– dzieci do lat 12 – stworzenie inspirowanego tematyką twórczości Stanisława Lema stwora z innej planety (technika dowolna)
– młodzież i dorośli – do wyboru – 1. zaprojektowanie fragmentu przestrzeni kosmicznej techniką grafiki komputerowej lub digital art. 2.
ukazanie dowolnej planety w skali mikro lub makro techniką tradycyjną (farby, ołówek, kolaż itd).

b) „Fantastyczne hasło” Konkurs on-line na hasło inspirowane tematyką Festiwalu. Wybrane przez organizatorów hasło zostanie
umieszczone na plakatach i reklamach w późniejszej fazie projektów.

c) Konkurs Literacki „Fantastycznie literacki” – skierowany do wszystkich grup wiekowych:
– dzieci (klasy 1-6) – bajka o Marsie, krótka forma wierszowana,
– młodzież (klasy 7-8, szkoły średnie) – scenariusz reklamowy (zachęcający do zamieszkania w miejscu inspirowanym twórczością
Stanisława Lema lub kupna futurystycznego przedmiotu rodem ze świata science fiction)
– dorośli – krótkie opowiadanie (do 6.000 znaków) inspirowane twórczością Stanisława Lema.

Zaplanowana pula na nagrody w konkursach to 6 tys. zł oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Konkursy organizowane są z dofinansowania Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Kultura – Interwencje 2021”, a ich zasięg obejmuje województwa: opolskie, łódzkie i śląskie.

W załącznikach znajdują się plakaty. Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać na stronie www.mdkolesno.pl lub pod numerem telefonu: 783-812-181.

Z góry dziękuję za rozpowszechnienie informacji.

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Płaszewska

MDK Olesno