2016-10-24-lotnik-7

Od lewej: Mirosław Kubiak - prezes Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" i Konrad Czernielewski - wykładowca