Lokalny Program Mikrograntów- Mikrogranty w Gminie Mokrsko

Lokalny Program Mikrograntów:  Mikrogranty w Gminie Mokrsko 2023 spotkał się z dużym zainteresowaniem organizacji i grup nieformalnych z terenu gminy Mokrsko. Zgłoszono 16 inicjatyw, których celem jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Komisja konkursowa – po dwóch etapach oceny – dofinansowała 9 z nich:

1) Pieczenie z KGW Słupsko od maluszka do staruszka – Koło Gospodyń Wiejskich w Słupsku

2) Kampania bezpieczeństwa z OSP Komorniki – Ochotnicza Straż Pożarna w Komornikach

3) Aktywnie i międzypokoleniowo! – Świetlica Wiejska w Słupsku, za pośrednictwem Koła Gospodyń Wiejskich w Słupsku

4) Pikniki na kocyku – spotkania międzypokoleniowe w Gminie Mokrsko – Stowarzyszenie Książka oraz Kawa

5) „Cudze chwalicie? Chwalmy swoje!” – QULturalni, za pośrednictwem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie

6) Jestem wystarczająca! – Dom Kultury w Ożarowie – Miejsce Inspirujących Spotkań – Sympatycy Domu Kultury w Ożarowie, za pośrednictwem Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

7) OSP na ratunek! – Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie

8 ) Piknik rodzinny „Bądź aktywny nie tylko online” – Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyworzece

9) Rowerem po wiedzę – Koło Gospodyń Wiejskich Z Nami Raźniej w Komornikach

Oficjalne wręczenie dotacji odbyło się 27 czerwca w Domu Kultury w Ożarowie. Konkurs podsumowali Zbigniew Dąbrowski – Wójt Gminy Mokrsko, oraz Aleksandra Sopala z Centrum OPUS z Łodzi. Laureaci odebrali z rąk Wójta Gminy Mokrsko listy gratulacyjne oraz pamiątkowe statuetki wykonane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku. Mieli też okazję przybliżyć założenia dofinansowanych projektów.

   

   

   

   

           

           

             

Źródło: Dom Kultury w Ożarowie FB