2016-06-30Ks-Ludwik-Nikodem

Ks. Ludwik Nikodem Foto: Graziako Archiwum " Niedziela"