Kościół w parafii św. Barbary zyskał podcienia (soboty)

Kościół w parafii św. Barbary, budowany od 2002 roku, z roku na rok coraz bardziej zbliża się do zakończenia budowy. W marcu, bieżącego roku, wzbogacił się o nowy element architektoniczny – soboty – parterowe, niskie podcienia, element charakterystyczny dla architektury drewnianej. Soboty otaczały kościół drewniany z zewnątrz, na całym obwodzie lub jego części, najczęściej o konstrukcji słupowej, kryte dachem pulpitowym, którego krokwie opierane były na oczepie i ścianie więcowej kościoła poniżej poziomu otworów okiennych; w dolnej części do wysokości ok. 1 m szalowane  deskami lub odgradzane tralkami.  Soboty były charakterystyczne dla kościołów Śląska, Małopolski i Moraw (od XVII w.).

W parafii św. Barbary soboty otoczyły część fasadową kościoła murowanego. Wykonała je Firma Tartak Witkowscy.