Kościół w Dąbrowie na szlaku malarskim M.A. Szulczyńskiego

Michał Antoni Szulczyński z Wilczyna w powiecie konińskim (1877 – 1922), malarz okresu Młodej Polski, autor polichromii w kościołach w Miedźnie, Wilczynie, Kramsku, Broniszewie, Złotkowie, Skulsku, Łubnicach, autor wielu portretów, pejzaży i wizerunków Matki Bożej, zapomniany i odkryty dzięki projektowi „Antoni Szulczyński – malarz od urodzenia. Obraz życia i twórczości” zrealizowanemu pod patronatem „Niedzieli”, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gmin Wilczyn i Kramsk, zaistniał na nowo także w Dąbrowie k. Wielunia. Tutejszy kościół p.w. św. Wawrzyńca jest miejscem, do którego w 1904 roku trafił jego obraz zatytułowany „Najświętsza Panna Niepokalana”, o czym napisano w rubryce „Nowiny” w wychodzącej w Warszawie „Gazecie Świątecznej”( Rok XXIV – Tydzień 51, nr 1250 roku 1904, s. 2). Wiadomość do gazety przesłał ks. Godorowski, ówczesny proboszcz parafii wieluńskiej, której kościół w Dąbrowie był kościołem filialnym. W notatce napisano: „Z Dąbrowy pod Wieluniem w guberni kaliskiej otrzymaliśmy słowa następujące: Dużo czytamy w pismach o pobożności i gorliwości ludu o chwałę Bożą i cześć Przeczystej Bogarodzicy. I u nas, też dzięki Bogu, wypada zapisać coś, co świadczy o pobożności i gorliwości o chwałę Boga i Maryji. Oto na pamiątkę jubileuszu Niepokalanego Poczęcia N. Panny gospodarze dąbrowscy wystawili kosztem 300 rubli w swoim starożytnym kościele filialnym ołtarz ku czci N.M.P. Niepokalanej. Kościółek dąbrowski fundowany był w odległych czasach. Później jakiś czas odprawiali tu swoje nabożeństwa arianie polscy, czyli socynianie. Parafianie obecni utrzymują dom Boży w należytym porządku, ku czemu dopomagali najpierw dziedzice Ostrowscy, później hrabia Mycielski, a obecnie hr. Tyszkiewiczowie.  Nowy ołtarz, zbudowany przez p. Szpikowskiego majstra z Wielunia, jest bardzo gustowny, o czterech filarach, a obraz przedstawiający N. Pannę Niepokalaną według pierwowzoru sławnego malarza Murylla, malował p. Antoni Szulczyński z Wilczyna. Dzięki niech będą Bogu Najwyższemu za dopełnienie tego dzieła, a parafianom dąbrowskim serdeczne w Panu podziękowanie”.

Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie. Ołtarz z obrazem A.M. Szulczyńskiego

Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie. Ołtarz z 1904 r. z obrazem A.M. Szulczyńskiego (kopia z pocztówki z pieczątką parafii)

 Obraz „Najświętsza Panna Niepokalana” M.A. Szulczyńskiego to obraz olejny, malowany na płótnie. Obramowany w roku 2010 przez p. Ryszarda Budzynę, został zawieszony po lewej stronie ołtarza. Jest reprodukowany w publikacji „Wizerunki Matki Bożej na Ziemi Wieluńskiej” pod red. Tomasza Spychały, kustosza MZW. W roku 1904 stanowił część centralną ołtarza (dziś to św. Wawrzyniec i obraz Matki Bożej Częstochowskiej na zasuwie), o wyglądzie, którego do p. Krystyny Skoczylas z Dąbrowy informację przesłał Michał Bidziński, prawnuk Konstantego Bidzińskiego, ucznia Antoniego Szulczyńskiego, uczestnik projektu „Antoni Szulczyński – malarz od urodzenia. Obraz życia i twórczości”. Dla Krystyny Skoczylas, mieszkanki Dąbrowy, informacja była bardzo ważna, potwierdzała, bowiem datę powstania ołtarza, który do dnia dzisiejszego, choć w nieco zmienionym kształcie zdobi tutejszą świątynię p.w. św. Wawrzyńca. Ołtarz z 1904 r. w kolorze brązowym ze złoceniami, z owalnymi bramkami, zakończonymi na górze figurami św. Mikołaja z Barii i św. Małgorzaty przesłonił iluzjonistyczny ołtarz z 1794 roku autorstwa Feliksa Zalewskiego. Jego wygląd zmienił się za czasów ks. Józefa Mocha, proboszcza parafii w latach 1969 – 1976 (parafia istnieje od 22 stycznia 1969 r.). Zlikwidowano bramki, figury świętych przeniesiono do pozostawionej części centralnej ołtarza z wizerunkiem św. Wawrzyńca. Dzisiejszy ołtarz nie ma oryginalnego osiemnastowiecznego tabernakulum, przemalowany też został w tonacji kości słoniowej, w dawnych miejscach pozostały jedynie złocenia.

Ołtarz współczesny p.w. św. Wawrzyńca

Ołtarz współczesny p.w. św. Wawrzyńca

Ołtarz p.w. św. Wawrzyńca. Na zasuwie obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Ołtarz p.w. św. Wawrzyńca. Na zasuwie obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Nawa i prezbiterium z ołtarzem głównym

Nawa i prezbiterium z ołtarzem głównym

Fragment ołtarza głównego p.w. św. Wawrzyńca z figurami św. Małgorzaty i św. Mikołaja z Bari. Po lewej stronie ołtarza obraz M.A. Szulczyńskiego "Najświętsza Panna Niepokalana"

Fragment ołtarza głównego p.w. św. Wawrzyńca z figurami św. Małgorzaty i św. Mikołaja z Bari. Po lewej stronie ołtarza obraz M.A. Szulczyńskiego „Najświętsza Panna Niepokalana”

Krystyna Skoczylas – Autorka coniedzielnych prelekcji poświęconych historii miejscowej świątyni, głoszonych przez 8 kolejnych niedziel przed rozpoczęciem Eucharystii była świadkiem fotografowania obrazu, który znalazł się w albumie dokumentującym osiągnięcia artysty ( pierwsza próba przywrócenia mu należnego miejsca nie tylko w historii sztuki, ale również w naszej pamięci) i o którym wspomniano także w 40- minutowym filmie dokumentalnym „Antoni Szułczyński malarz od urodzenia”. Dziś p. Krystyna jest w posiadaniu i filmu i albumu i jest uznana za tą, która dołożyła cegiełkę do biografii artysty, jednocześnie przysporzyła splendoru swojej małej Ojczyźnie. Dąbrowę zna dziś wielu ludzi, którym bliska jest postać Antoniego Szulczyńskiego.

"Najświętsza Panna Niepokalana". Obraz M.A, Szulczyńskiego w kościele w Dąbrowie (foto Archiwum MZW)

„Najświętsza Panna Niepokalana”. Obraz M.A, Szulczyńskiego w kościele w Dąbrowie (foto Archiwum MZW)