Konkurs on-line „Booktalking czyli mówiona recenzja książki” – rozstrzygnięty!

12 maja 2020 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu obradowała Komisja w składzie:

Iwona Podeszwa – przewodnicząca, Maria Wardęga – członek, Anita Kuś – członek.

Zadaniem Komisji Konkursowej była ocena filmów zawierających recenzje książek nadesłanych przez uczestników konkursu na adres : biblioteka.miejska.wielun@op.pl oraz opracowanie werdyktu końcowego.

Na konkurs pocztą elektroniczną wpłynęło 8 filmów. Przy ocenie prac, Komisja kierowała się następującymi kryteriami: zgodność prac z tematem konkursu, właściwy dobór słownictwa, mówienie z pamięci, modulacja głosu,  przekazywanie napięcia, tworzenie właściwej atmosfery, oryginalność , dojrzałość i spójność prezentacji. W ocenie jury wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużym zaangażowaniem w powstanie bardzo ciekawych filmów.

Decyzją Komisji, zwyciężczynią konkursu „Booktalking czyli mówiona recenzja książki” została Joanna Petrowicz autorka recenzji książki Eleny Ferrante  „Czas porzucenia”. Laureatka pierwszego miejsca ujęła jury bardzo ładnym literackim językiem, odniesieniem się zarówno do stylu  jak i treści książki, intrygującym początkiem i zakończeniem recenzji, spójnością i dojrzałością wypowiedzi.

Wręczenie nagrody głównej – roweru ufundowanego przez Firmę Zasada Bikes odbyło się 15 maja 2020 r.  w siedzibie MiGBP w Wieluniu. W uroczystości uczestniczyli:  Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk, Sponsor nagrody głównej Jan Zasada – Firma Zasada Bikes, Dyrektor MiGBP w Wieluniu Iwona Podeszwa oraz zwyciężczyni konkursu Joanna Petrowicz.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Księgarnię  Globus Jarosław Rozmarynowski. Dyplomy i książki będą przekazywane indywidualnie, codziennie w godz. 8.00 – 15.00. w siedzibie MiGBP w Wieluniu, zapraszamy!

Prace konkursowe będą dostępne na facebooku Biblioteki od 15 maja 2020 r. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zaangażowanie w powstanie bardzo ciekawych i wartościowych prac.

Szczególne podziękowania składamy na ręce sponsora Firmy Zasada Bikes za ufundowanie nagrody  głównej –  roweru. Dziękujemy Księgarni Globus Jarosław Rozmarynowski za ufundowanie nagród książkowych