Konkurs na „Szopkę bożonarodzeniową” rozstrzygnięty

6 grudnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu „Szopka bożonarodzeniowa” oraz wręczenie nagród przyznanych przez komisję konkursową w dniu 2 grudnia.  Komisja pracowała w składzie: Przewodniczący  mgr Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz członkowie: mgr Marek Gogola – kustosz, mgr Magdalena Kopańska – adiunkt muzealny,   i  mgr Tomasz Spychała – kustosz kierownik działu etnograficznego, pomysłodawca konkursu, Wojciech Knaga – adiunkt muzealny.

 Konkurs ogłoszono w końcu września 2022 r. Do Szkół rozesłano regulamin, ponadto rozpropagowano go przez Radio Ziemi Wieluńskiej, lokalną telewizję TVK i prasę. Zgodnie z założeniem regulaminowym prace należało dostarczyć organizatorowi do 30 listopada 2022 r.

W konkursie wzięło udział 81 uczniów z historycznej ziemi wieluńskiej, w trzech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe  klasy I-IV– 36 uczniów, klasy V-VIII – 34 uczniów, szkoły średnie – 11 uczniów). W sumie dostarczono 67 prac w trzech kategoriach wiekowych. Komisja stwierdziła wysoki poziom prac przedstawionych na konkurs.

Wśród dostarczonych szopek o tradycyjnej formie pojawiły się szopki wykonane w innej stylistyce, z wykorzystaniem starych technik rękodzielniczych. Propozycje uczniów zachwyciły bogactwem treści i sposobem ich przedstawienia.  Wszystkie  prace zasłużyły na  pochwałę ze względu na indywidualność w sposobie przedstawiania podjętego tematu.  Na podkreślenie zasługuje także bardzo dobra i przejrzysta prezentacja eksponatów oraz materiałów informacyjnych, co ułatwiło pracę komisji.

Po wnikliwej analizie komisja przyznała następujące nagrody:

W kategorii szkoły podstawowe klasy I-IV:

 I miejsce – Maja Skowron – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudzie

II miejsce – Marcin Dworacki – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie

II miejsce – Aleksander Maruszewski – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach

II miejsce – Klasa II a Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu

III miejsce – Krzysztof Kościelny – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach

III miejsce – Zuzanna Kędzierska – Szkoła Podstawowa w Bolesławcu im. Korpusu Ochrony Pogranicza

III miejsce – Marcin Musiał – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu

Wyróżnienia:

– Maksymilian Rzepecki – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach

– Maksymilian Sobera – Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym

– Igor Boroń – Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

– Zofia Goraj – Szkoła Podstawowa w Janowie

– Adam Mikołajczyk – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudzie

– Julia Biniek – Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Czernicach

– Iga Kowal – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu

– Nikola Korzyniewska- Szkoła Podstawowa w Okalewie

– Maria Szukała – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach

– Aleksandra Chocaj – Szkoła Podstawowa w Bolesławcu im. Korpusu Ochrony Pogranicza

W kategorii szkoły podstawowe kl. V-VIII:

 I miejsce – Agata Preś – Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

I miejsce – Marta Szkudlarek – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

II miejsce – Miłosz Sas, Antoni Zalwert, Blanka Birlet – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie

III miejsce – Mikołaj RzepeckiSzkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach

III miejsce – Piotr Buchla – Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Czernicach

III miejsce – Marcel Dybalski, Marcel Siwik, Magdalena Chadryś, Michalina Kowalczyk – Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu

Wyróżnienia :

– Emilia Madziara – Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

– Laura Krajcer – Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

– Magdalena Powroźnik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku

– Lena Walczak – Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

– Nikola Majchrowska, Oliwia Majchrowska – Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

– Maja Jabłońska – Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

– Zofia Dwornicka – Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku

W kategorii szkoły średnie:

 I miejsce – Przemysław Dziwiński, Damian Kwiatkowski, Kacper Łagiewski, Kornelia Nowak – Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

III miejsce – Kamil Konieczny, Kacper Łuczak, Dawid Wróblewski, Maciej Zysiek – Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

III miejsce – Natalia Kwiatkowska – Publiczne Szkoły Katolickie Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Wierzbiu

Prace dostarczone na konkurs będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku MZW, w sali na parterze