Konkurs na najpiękniejszą walentynkę w Filii Bibliotecznej w Turowie

15 lutego 2019 r. w Filii Bibliotecznej w Turowie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą walentynkę. W konkursie wzięło udział trzynaścioro dzieci. Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie prace były bardzo piękne. Ostatecznie wytypowano 3 najpiękniejsze walentynki. Nagrody ufundowała Rada Sołecka w Turowie. 20 lutego 2019 r. uczestnicy zajęć w Filii Bibliotecznej w Turowie wykonali kapsułę czasu, w której umieścili wspólne wspomnienia z chwil spędzonych w Bibliotece. Dzieci wrzucały rysunki oraz przedmioty, które będą przypominały o jakimś zdarzeniu. Kapsuła zostanie otwarta za kilka, a może kilkanaście lat i stanie się okazją do snucia wspomnień o chwilach spędzonych w Bibliotece.

                        

    

  

 

MiGBP w Wieluniu