Konferencja Edukacyjna „Technologie jutra” w wieluńskim „Długoszu”

Ta ciesząca się niezwykłym powodzeniem, zorganizowana 14 kwietnia przez ZS nr 2 w Wieluniu oraz Starostwo Powiatowe w Wieluniu, konferencja edukacyjna, w której wzięło udział około 150 uczestników, przeznaczona była głównie dla nauczycieli i pracowników oświaty oraz samorządowców ale uczestniczyć w niej mogli wszyscy zainteresowani nowoczesnymi technologiami.

Konferencja, w ZS nr 2 w Wieluniu, była okazją na zaproszenie licznych gości, w tym m.in. głównego specjalistę Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki Krzysztofa Klefasa, dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi placówka w Sieradzu – Cezariusza Mostowskiego oraz zastępcę dyrektora Wydziału Wspierania, Opieki i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Łodzi Piotra Patorę.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło wykładowcy z Politechniki Łódzkiej dr inż. Michała Karbowańczyka, Pana Belfra czyli Dawida Łasińskiego a także Starosty Powiatu Wieluńskiego Marka Kielera, Wicestarosty Powiatu Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby oraz licznych firm partnerskich i wystawców.

Nowoczesne technologie w obecnej dobie są niezwykle ważne, szczególnie w nauczaniu, stąd konferencja mająca na celu zachęcić pedagogów do ich stosowania. Uczestnikom wydarzenia zaserwowano szereg wykładów, m.in. Pan Belfer czyli Dawid Łasiński przedstawił jak wykorzystać biznesowe strategie win-win do celów edukacyjnych, w codziennej pracy z uczniami.

Podczas licznych warsztatów natomiast uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak w praktyce, podczas pracy w klasie czy do pracy domowej, zastosować pakiety 3D w edukacji przyrodniczej, matematycznej, historycznej czy w edukacji wczesnoszkolnej, dowiedzieli się jak modelować obiekty 3D z zastosowaniem monitora interaktywnego, jak zastosować podłogę interaktywną SmartFloor.

Z tymi i innymi innowacyjnymi technologiami w edukacji można było zapoznać się na specjalnie przygotowanych przez wystawców stanowiskach. Bardzo duże zainteresowanie budziła interaktywna podłoga, interaktywne monitory, drukarki 3D, okulary VR oraz sprzęt, który zakupują szkoły w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ewa Misiak – Kocham Wieluń