20116-04-31-Koncefrt-Ocalic-od-zapomnienia-4

Od lewej Małgorzata Zarzycka, Tadeusz Karolczak, Leszek Wolniak