2017-08-25-Poetycki-gwiazdzbiór-koncert-3

Uczestnicy warsztatów śpiewają teksty Stanisława Wyspiańskiego