2017-08-25-Poetycki-gwiazdozbiór-koncert-6

Koncert rozpoczyna Magdalena Wicher, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu