2017-08-25-Poetycki-gwiazdozbiór-koncert-1

Śpiewa Anna Ciupa