Koncert pasyjny u o. Franciszkanów w Wieluniu

Na koncert pasyjny w wykonaniu Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej do kościoła p.w. Zwiastowania NMP zaprosili o. Franciszkanie i dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Chór i Zespół Muzyki Dawnej przygotował do koncertu Jakub Jurdziński. Akompaniatorem był Zbigniew Szpikowski. Koncert, który zgromadził wielu wiernych, poprowadził Włodzimierz Sygulski.

Dla wielu słuchaczy koncert stał się pięknym dopełnieniem przeżytych rekolekcji, dla innych wspaniałym prologiem dla rozpoczynających się ćwiczeń rekolekcyjnych. Sprawił to dobór wyśpiewanych i zagranych utworów o tematyce pasyjnej.

Koncert rozpoczęła pieśń „Per crucem” oraz Psalm XXV „Bogu ufa dusza moja”. Kolejne utwory to: Ave Maria, Stabat Mater, Ave Regina caelorum, O Domine Jezu Christe, Pana wołam (Psalm 142), Jezusa Judasz przedał (Władysław z Gielniowa), Adoramus Te Christe, De profundis, Ludu mój ludu, Krzyżu święty, Chwałą naszą jest krzyż (muz. ks. Leon Pęcherek, Mszał Rzymski 1965), Bogu zaufało me serce (Mszał Rzymski) i na zakończenie oraz bis pieśń Uwielbiam Twoje imię ze słowami:

Uwielbiam Twoje Imię, uwielbiam Twoje serce,

uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce,

uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów,

sławię Twoją miłość o Zbawco mój.