Jubileusz 110 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie

W sobotę 14 lipca OSP z Ożarowa świętowała swoje 110 lat służby Bogu i Ludziom. Powołana do życia, jako Towarzystwo Ogniowe w 1908 roku z inspiracji ks. proboszcza Franciszka Tańskiego i nauczyciela Jana Stańczaka (pierwszy prezes), jeszcze w czasach carskich, była trzecią jednostką po Wieluniu i Osjakowie w powiecie wieluńskim. Uroczystości jubileuszowe, jak każe tradycja ożarowska, poprzedziła zbiórka pod „Dębem Wolności” skąd zebrane jednostki i poczty sztandarowe, orkiestra strażacka, samochody wyruszyły w kierunku kościoła św. Marii Magdaleny, gdzie została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin. Mszę św. na której obecni byli przedstawiciele 16 okolicznych straży wraz z pocztami sztandarowymi, poczet sztandarowy KGW w Ożarowie oraz Zespołu Szkoły Przedszkola w Ożarowie, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich, koncelebrowali księża Sylwester Rasztar – proboszcz parafii i pochodzący z Ożarowa ks. prałat Paweł Kostrzewa z parafii Bożego Miłosierdzia w Kaliszu.

    

     

        

      

Nawiązując do słów Ewangelii „ (…) Kto we Mnie wierzy, będzie również dokonywał dzieł, które ja czynię; owszem, dokona nawet większych rzeczy …” ks. Paweł mówił o wierności i człowieczeństwie.  Strażacy z Ożarowa, mówił, są wierni Bogu i swojemu powołaniu już 110 lat, pomagają każdemu, niezależnie od jego wyznania, orientacji politycznej, bo ich mottem są słowa wypisane na sztandarze „ W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Nie brakuje ich nigdy w procesji Bożego Ciała, w adoracji Grobu Pańskiego, przy pracach na rzecz kościoła i parafii i przede wszystkim tam gdzie szaleje pożar, ale nie tylko… Raduje się serce, kontynuował, że wśród nich są młodzi strażacy, dziś w strojach ministrantów, a jest w ożarowskiej jednostce 55 druhów czynnych, honorowych i wspierających, w tym 24 mających prawo do aktywnego uczestnictwa w akcjach. Za to wszystko dziś im dziękujemy, dziękujemy również wszystkim strażakom z okolicznych miejscowości, którzy tak licznie wraz z pocztami sztandarowymi na których widnieją słowa „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” przybyli na jubileusz.

Po Eucharystii uroczystości przeniosły się na plac przed Domem Ludowo – Strażackim gdzie nastąpiło złożenie raportu o gotowości jednostki do udziału w uroczystości, wciągnięcie flagi na maszt, odśpiewanie Hymnu, powitanie gości, odczytanie kroniki, wręczenie odznaczeń i wyróżnień: Złotych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa ( otrzymali je druhowie Stefan Jurczyk, Leszek Owczarek, Zbigniew Smolnik), Srebrnych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa ( otrzymali je druhowie: Jacek Politański, Jarosław Korczewski, Zbigniew Szaniec, Adam Browarny, Kazimierz Hadryś), Brązowych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa (otrzymali je druhowie: Zbigniew Chłód, Paweł Pietras, Henryk Drobina, Sebastian Kotyś, Marek Pietras),  Odznak Wzorowego Strażaka (uhonorowani  nimi zostali  druhowie Mariusz Smolnik, Mateusz Jama, Michał Soberka, Wojciech Pietras, Leszek Kotyś, Michał Owczarek), Medali za  55, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 lat służby w OSP (otrzymali je druhowie: Stefan Jurczyk (55), Henryk Młynarczyk, Jan Mateusiak (50), Marian Pietras, Leszek Rodak, Mirosław Zgondek (40), Jarosław Korczewski, Sławomir Placek, Zbigniew Chłód, Andrzej Korczewski, Zbigniew Smolnik (35), Zbigniew Szaniec (30), Jacek Politański, Marek Pietras (25), Krzysztof Koźlak, Paweł Pietras, Tomasz Koźlak, Henryk Drobina, Rafał Koźlak, Leszek Owczarek, Mariusz Smolnik, Marian Kania, Kazimierz Hadryś, Łukasz Drobina (20), Sebastian Kotyś, Michał Soberka, Adam Browarny, Tomasz Janik (15), Leszek Kotyś, Wojciech Pietras, Michał Owczarek, Mateusz Jama (10), Krzysztof Korczewski, Mateusz Stanek, Rafał Witkowski, Tomasz Korczewski, Łukasz Korczewski, Sebastian Jarząbek (5)

       

       

        

Uroczystości jubileuszowe zorganizowane zostały w ramach Projektu „Regionalne Święto Strażaka w Ożarowie” Jego częścią był konkurs dla dzieci i młodzieży. Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk władz gminnych, a ich prace można było podziwiać na okolicznościowej wystawie „Dzień z życia strażaka”.

         

Po okolicznościowych przemówieniach i wręczeniu jubilatom symbolicznych pamiątek odbyła się defilada i odprowadzenie sztandarów. Przyszedł czas na zabawę. Rozpoczął ją występ Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego z Ożarowa, który na okoliczność jubileuszu przygotował wspaniały koncert piosenek ludowych