Jasełka w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gromadzicach

Na jasełka młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach zaprosiła w dniu 20 grudnia. Przygotowała je z okazji nadchodzącej Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.

Widowisko jasełkowe, które zagrano w pięknych strojach i przy pięknej scenografii przybliżyło wydarzenia z Betlejem, a było to Narodzenie Boga Człowieka.

Przedstawienie jasełkowe w Gromadzicach, wykonane przez młodzież, nie tylko wprowadziło w świąteczny nastrój, ale zmusiło do refleksji nad życiem i wywołało wzruszenie publiczności. Dlatego też jeszcze bardziej szczere jest tu symboliczne łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.

Jako pierwszy życzenia złożył obecny dyrektor szkoły mgr Mirosław Kubiak,  po nim długoletni, emerytowany dyrektor placówki Andrzej Lach.

Nie zabrakło także życzeń od  władz powiatu obecnych na spotkaniu: Starosty Marka Kielera z Wicestarostą Krzysztofem Dziubą, Radnego Sejmiku woj. łódzkiego Andrzeja Chowisa i posła na Sejm Pawła Rychlika.

Życzenia zakończyli przedstawiciele Rady Rodziców, po czym wszyscy zasiedli do wspólnej Wieczerzy Wigilijnej.

 

 

 

 

 

Zdjęcia – Ewa Misiak – Kocham Wieluń