Jan Marcin Szancer – czarodziej ilustracji wśród polskich rysowników

Tak zatytułowana została wystawa w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu, której otwarcie nastąpiło 15 maja 2018 r. Poświęcona jest ona artyście, który zmarł 45 lat temu.

Prezentowane na wystawie materiały (książki oraz ilustracje do książek), przypominają o artyście trochę zapomnianym, artyście, o którym wspominamy z sentymentem. Zgromadzony materiał stanowi tylko niewielką cząstkę dorobku wielkiego twórcy, który wykonał ilustracje do około 310 książek.

Otwarciu wystawy towarzyszył konkurs literacki poświęcony wielkiemu rysownikowi. Głównym celem konkursu było ukazanie bogactwa dorobku twórczego Jana Marcina Szancera, uwrażliwienie na piękno ilustracji w książkach, zainspirowanie młodych ludzi, uczniów klas III i IV szkół podstawowych gminy Wieluń do uczestnictwa w konkursach literackich. Zadaniem uczestników było zdobycie jak największej liczby punktów, za poprawne udzielenie informacji na zadane pytanie, dotyczące twórczości Szancera. Laureatem konkursu została Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu, pozostałe szkoły otrzymały wyróżnienie.

Ogromny wkład w zorganizowanie wystawy wniosła Biblioteka ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach za co bardzo dziękujemy.

Na podstawie materiałów z Archiwum M i GBP w Wieluniu