„Jak rozweselić Ziemię?” – Akademia z okazji Dnia Ziemi w SP w Rudzie

W dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyła się w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudzie akademia z okazji ,,Dnia Ziemi’’. W uroczystości wzięli udział Burmistrz Wielunia Pan Paweł Okrasa oraz zastępca burmistrza Pani Joanna Skotnicka –Fiuk. Uczniowie klasy VI i VII zaprezentowali przedstawienie o tematyce ekologicznej.

Zachęcali w nim wszystkich do dbania o środowisko naturalne. Przedstawienie uświetniły piosenki w wykonaniu klasy IV i V. Następnie w ramach akcji ,,100 tysięcy drzew na stulecie Województwa Łódzkiego’’ uczniowie wraz z Burmistrzem i Panią Dyrektor zasadzili pamiątkowe drzewo przed budynkiem szkoły.

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Wielunia, Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych oraz władzom samorządowym Województwa Łódzkiego za przekazanie drzew i krzewów w ramach programu.

SP im. W. Witosa w Rudzie

 

 

 

 

 

  w Rudzie