IV edycja konkursu recytatorskiego „Strofy dla Niepodległej”  

W tematykę konkursu „Strofy dla Niepodległej”, wprowadziły uczestników i słuchaczy słowa:

„Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka. Dążenie do wolności narodu polskiego to wieloletnia walka o prawo do zaistnienia na mapie, z której nasza ojczyzna zniknęła na bardzo długi czas, to jej walka z zawłaszczającymi tożsamość narodową totalitaryzmami: faszystowskim i bolszewickim.

Każdy z nas jest częścią tej wielkiej historii, jest zobowiązany do odpowiedzialności za wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska.

Znakiem naszego patriotyzmu jest wierność idei, dla której ginęli nasi przodkowie. Jego pięknym wyrazem jest słowo poetyckie pozostawione jako świadectwo patriotyzmu. Strofy dla Niepodległej to głos młodzieży podkreślający naszą pamięć i czuwanie dla niej”.

Konkurs zaadresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wzięło w nim udział 35 uczniów.  11 uczniów reprezentowało I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, 24 uczniów II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka.

Celem konkursu było: poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej pisarzy i poetów polskich, rozwijanie zainteresowań literackich młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury żywego słowa poprzez doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.

Jury w składzie : Pani Dorota Staszak –  Kierownik WODN Oddział w Wieluniu, Pani Magdalena Wicher – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, przewodnicząca – Pani Marlena Włodarczyk z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu oceniało: opanowanie tekstu, oryginalność wyboru, dykcję i interpretację.

Zwycięzcy konkursu:

I – miejsce – Kryspin Sandak – II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu – „Alarm” – Antoniego Słonimskiego,

II – miejsce – Natalia Szczepańska –  II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu – „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza,

III – miejsce –Roksana Mrugała – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu – „Mój najświętszy obowiązek” (fragmenty) – Witolda Barbackiego,

III – miejsce – Jakub Panek – II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu – „Kto da świadectwo tym czasom” Bronisława Maja.

Wyróżnienia:

Milena Błach – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu – „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej,

Patrycja Cieśla – II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu – „Elegia o chłopcu polskim” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

Oliwia Kubska – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu – “Do prostego człowieka” Juliana Tuwima,

Bianka Pasztaleniec – II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu – „Sybir – biała cisza” Teresy Paryny,

Martyna Gąsior – II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu – „Reduta Ordona”  Adama Mickiewicza.

Bardzo dziękujemy młodzieży za niesamowite wrażenia artystyczne, a nauczycielom za pomoc w przygotowaniach do występów. Przed nami V edycja. Droga młodzieży! Szukajcie już teraz inspiracji i szlifujcie swój warsztat. Do zobaczenia za rok!

           

       

             

             

Konkurs został zorganizowany we współpracy trzech placówek : Biblioteki Pedagogicznej w Wieluniu – Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Sieradzu, II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu i I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Instytucje te ufundowały również nagrody dla zwycięzców. Bardzo dziękujemy dyrektorom w/w placówek: Pani Renacie Tatarze, Panu Zbigniewowi Wiśniewskiemu oraz Pani kierownik  Iwonie Wojdyle-Udalskiej, za wsparcie finansowe i organizacyjne.

Ii Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu