Inscenizacja „Zemsty” Aleksandra Fredry przez Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

24.05.2023 r. w czytelni MiGBP w Wieluniu odbyła się inscenizacja teatralna „Zemsty” Aleksandra Fredry, w wykonaniu Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie. W tym roku przypada 230. rocznica urodzin najwybitniejszego polskiego komediopisarza, a także pamiętnikarza. Aby uczcić tę okoliczność, przy licznie zgromadzonej publiczności, artyści odegrali sceny „Zemsty” okraszone realiami szkolnej rzeczywistości. Przedstawienie połączone z muzyką, zachęciło uczestników do spontanicznego włączenia się w widowisko, poprzez taniec, oklaski i wspólne śpiewanie. Na szczególną uwagę zasługują piękne kostiumy oraz malownicza scenografia. Wyśmienicie zagrana „Zemsta” wprowadziła wszystkich w znakomity nastrój i zintegrowała uczestników spotkania.

Dziękujemy za przybycie :

WTZ Olewin Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu ul.Traugutta12

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach

Spektakl odbył się w ramach projektu „Żarty się nie kończą! Zabawa literaturą”.

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

                                                  

         

         

         

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu

Dom Pomocy Społecznej