Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2018/2019 w II LO im. J. Korczaka w Wieluniu

Na rozpoczęcie nowego roku w II LO im. Janusza Korczaka przybyli przedstawiciele władz samorządowych: Andrzej Stępień – starosta wieluński, Marek Kieler – wicestarosta, Krzysztof Owczarek – przewodniczący Rady Powiatu, Grażyna Ryczyńska – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Zenon Kołodziej – kierownik Wydziału Edukacji, Andrzej Chowis – radny Sejmiku Wojewódzkiego, członkowie zarządu Firmy Wielton z prezesem Mariuszem Golcem, prof. Sławomir Wiak – rektor Politechnik Łódzkiej, mgr inż. Konrad Szumigaj – dyrektor Biura Rektora, Jan Kępiński – długoletni emerytowany dyrektor szkoły, ks. Sławomir Berdys, nauczyciele i uczniowie, a wśród nich uczniowie sześciu klas pierwszych: filologicznej, humanistycznej, dziennikarsko – prawnej, biologiczno – chemicznej, językowo – ekologicznej, politechnicznej (klasa patronacka Firmy Wielton).

Nowy rok szkolny, mówiła Renata Tatara, dyrektor placówki, to nowi nauczyciele, nowi uczniowie, nowe wyzwania. Te nowe wyzwania przekładają się na współpracę z Uniwersytetem Łódzkim, z Politechniką Łódzką, Firmą Wielton.  Z tą ostatnią dziś podpisujemy umowę o współpracy, a podpisują ją Andrzej Stępień – starosta wieluński, Renata Tatara – dyrektor szkoły i Mariusz Golec – prezes Firmy Wielton. Na przełomie IX/X takie samo porozumienie zostanie podpisane z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Głos kolejno zabierali: Andrzej Stępień – starosta wieluński, Mariusz Golec – prezes Firmy Wielton, prof. zwyczajny Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej.  Wszyscy mówcy podkreślali konieczność stawiania na nowe technologie i innowacje.  Dziś, mówił Mariusz Golec, liczą się, jakość, ludzie i innowacje. Rozpoczynamy dziś wspólną przygodę i wierzymy, że kiedyś, jako wykształceni inżynierowie powrócicie do naszej lokalnej społeczności, podejmiecie pracę w naszej firmie w kraju lub w jej zagranicznych agendach rozsianych na trzech kontynentach. O inicjatywach edukacyjnych Politechniki Łódzkiej i powrotach do lokalnych społeczności (dziś świat rozwija się przez społeczności lokalne) mówił także prof. Sławomir Wiak.

Momentem szczególnym uroczystości było wręczenie upominków przez przedstawicieli Firmy Wielton 34 uczniom klasy politechnicznej, wspólna fotografia i otwarcie pracowni matematyczno – fizycznej ufundowanej w całości przez Firmę Wielton.