III miejsce Zespołu Śpiewaczego „Czeremcha”

 W sobotę i niedzielę 4 -5 sierpnia na scenie Amfiteatru Leśnego w Żarkach Letnisko, w Gminie Poraj, odbyła się dwudniowa XII Folkloriada Jurajska.

W ramach Folkloriady, w sobotę 4 sierpnia, odbył się X Ogólnopolski Przegląd Zespołów Folklorystycznych, wśród których wystąpił zespół „ Czeremcha” z Rudy. Zespoły urzekły publiczność kolorowymi strojami, rzewnymi pieśniami, prawdziwymi emocjami, ludową muzyką, świetną choreografią, repertuarem pełnym polskich tradycji i zwyczajów.

Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” pod dyrekcją Tomasza Majtyki działa przy Filii Bibliotecznej w Rudzie. Powstał w lipcu 2011 r. i kultywuje tradycje ludowe oraz śpiewacze regionu wieluńskiego, a poprzez udział w licznych festiwalach folklorystycznych promuje Gminę Wieluń.

W tegorocznej edycji Folkloriady Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” wyśpiewał III miejsce i z tego tytułu należą mu się ogromne gratulacje.

     

Źródło: Archiwum MiGBP