II Regionalny Konkurs Matematyczno – Chemiczny

W Wieluniu po raz drugi odbył się Konkurs Matematyczno – Chemiczny „Matematyczno – chemiczne pierwiastkowanie”. Organizatorami konkursu były: Technikum SPSK w Wieluniu i Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Konkurs przygotowały i prowadziły: mgr Karolina Kościelna – nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych, mgr Katarzyna Okoń – nauczyciel przedmiotów zawodowych, mgr Jadwiga Jerzyńska – nauczyciel matematyki, dr inż. Karolina Chałupka – asystent w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ. Patronat Honorowy nad konkursem objęła p. Maria Chodkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Rekomendacja – Społeczne Collegium Oświatowe z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Adresatem konkursu byli uczniowie klas III gimnazjum i klas VIII szkoły podstawowej z rejonu działania Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

Cele konkursu, jak mówiły osoby odpowiedzialne za jego przygotowanie, to: rozwijanie wśród uczniów zainteresowań i umiejętności w zakresie nauk ścisłych – matematyki i chemii, kształcenie umiejętności szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań matematycznych i chemicznych, rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności współpracy w zespole, pokazanie zastosowania matematyki i chemii w życiu codziennym poprzez niestandardowe rozwiązywanie problemów.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 20 zespołów trzyosobowych, łącznie 60 uczestników. Ich zadaniem było rozwiązać zadania konkursowe z zakresu treści podstawy programowej nauczania matematyki i chemii w klasach I – III gimnazjum i klas I – VIII szkoły podstawowej. Wśród zadań matematycznych były zadania sprawdzające logiczne myślenie, pomysłowość i spostrzegawczość (łamigłówki matematyczne, rebusy matematyczne, sudoku, tangramy), z chemii zadania wymagające umiejętności projektowania i opisywania ujętych w podstawie programowej eksperymentów z dziedziny chemii. Zaplanowano mocne Łamanie głowy, w tym jedno zadanie polegające na tym, by zmierzyć pewną wartość bryły geometrycznej, nie posługując się przyrządem mierniczym…

Konkurs oceniała komisja konkursowa w składzie: pracownik naukowy Wydziału Chemicznego PŁ, nauczyciel chemii Technikum SPSK w Wieluniu, nauczyciel matematyki Technikum SPSK w Wieluniu. Ocenie podlegały: rozwiązanie zadań dowolną metodą, zaangażowanie poszczególnych członków zespołu, sposób prezentacji wyników.

W konkursie przewidziano: dyplomy i nagrody  dla laureatów (pierwsze 3 drużyny), dyplomy pamiątkowe dla każdej zgłoszonej  drużyny oraz podziękowania dla nauczycieli opiekunów wszystkich zgłoszonych drużyn.

Przed ogłoszeniem wyników młodzież uczestniczyła w edukacyjnej grze matematycznej i wysłuchała wykładu  prof. Izabeli Witońskiej.

Laureaci konkursu: 1. miejsce Gimnazjum Publiczne im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie, 2. miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu, 3. miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu.