II Międzypowiatowa Wystawa Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnosprawnością

Otwarciu II Międzypowiatowej Wystawy Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnosprawnością towarzyszyć będą soliści z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, którzy pod opieką Zofii Szpikowskiej wystąpią w koncercie „Wiosenne kantaty”. Otwarcie wystawy odbędzie się 7 kwietnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu ul. Narutowicza 13 o godzinie 12.00