II dzień rekolekcji wielkopostnych w Parafii św. Barbary w Wieluniu z arcybiskupem Wacławem Depo

31 marca 2022 roku parafia św. Barbary w Wieluniu rozpoczęła swoje rekolekcje wielkopostne. Przewodniczy im ks. Bogdan Blajer z Częstochowy. W drugim dniu rekolekcji, w piątek 1 kwietnia, gościem parafii był ks. abp Wacław Depo. Ks. abp odprawił Drogę Krzyżową, przewodniczył Eucharystii, i wygłosił homilię. Zarówno w Drodze Krzyżowej jak i podczas homilii znaczące miejsce miało przywołanie postaci św. Jana Pawła II i jego nauczania na temat Krzyża Chrystusa i tego, czym dla świętego papieża rzeczywiście był Krzyż.

Przywołując postacie Izajasza, Jeremiasza, Syracha, św. Pawła, piszących w bardzo różnych okresach historii narodu żydowskiego, mówił o proroctwach dotyczących życia i śmierci Jezusa. Nawiązał też do słów przeczytanej Ewangelii wg św. Jana, w której coraz wyraźniej faryzeusze i uczeni w Piśmie mówili o pozbyciu się Sprawiedliwego, gdyż Jego nauka była dla nich szkodliwa i niewygodna. Czyż ta Ewangelia nie jest także obrazem nas współczesnych, którzy również nie chcemy przyjmować słów Chrystusa? – zapytał.

Rozum poszukuje prawdy. Wszyscy szukamy prawdy, kontynuował. Ważne jednak jest gdzie tej prawdy poszukujemy i kto ją głosi. Przywołując  Encyklikę Jana Pawła II Veritatis splendor przypomniał jego słowa o prawdzie pochodzącej od Boga.  Naszym zadaniem, mówił kaznodzieja, jest odnowić siebie poprzez myślenie wychodzące od Słowa Bożego. Czytajmy Pismo święte. Poznajmy wszystkie cztery Ewangelie i życie Chrystusa wg Jego słów. Nie zatrzymujmy się na znajomości Chrystusa tylko na podstawie filmów.

Nawiązując do Listu św. Pawła do Koryntian mówił: święty Paweł spotkał Chrystusa 3 lata po zmartwychwstaniu. Usłyszał wtedy pytanie: Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz? Jezus nie zapytał Pawła, –dlaczego prześladujesz moich współbraci.  Jezus jest w każdym z nas i będzie z nami aż do skończenia świata. Bóg jest z nami w radości i jest w cierpieniu, nigdy o tym nie zapominajmy.  Tak rzeczywiście będzie do skończenia świata.

Przypomina nam to Kościół. Dziękujmy Bogu za dar Kościoła i za dar zbawienia, które Bóg ofiarował każdemu z nas przez śmierć Jezusa na Golgocie.