Groby Pańskie . Wielkanoc 2019

Tak. Bóg, który stał się człowiekiem, skazany na śmierć  przez Piłata, został ukrzyżowany, umarł jako człowiek, i został złożony do grobu. (…) Owinięto więc ciało Jezusa w prześcieradła i złożono w grobie. Zasunięto kamień, położono urzędowe pieczęcie, aby nikt nie wykradł ciała Jezusa.  Wszystko się więc skończyło. Wydawało się, że będą mgli wszyscy spokojnie świętować. Jednak ta cisza była niepokojąca. Niewielu pamiętało, że On powiedział: „Trzeciego dnia zmartwychwstanę !” (ks. Tymoteusz, Trzymaj się !)

 

Zdjęcia –  Ewa Misiak – Kocham Wieluń, Zofia Białas