Gra Miejska „Wieluń 735”

Gra miejska „Wieluń 735” odbyła się w przestrzeni miejskiej 15 czerwca w godzinach 11.00 – 14.00. Miejscem startu było Muzeum Ziemi Wieluńskiej gdzie uczestnicy otrzymali karty startowe i mapy oraz informacje o zasadach zabawy. Informacji udzielił dyr. Jan Książek.

Uczestnicy włączeni w poszczególne pięcioosobowe zespoły zadaniowe (+ opiekun) to uczniowie 8 szkół podstawowych Gminy Wieluń. Udział w zabawie wzięło łącznie 40 uczniów i 8 opiekunów. Weryfikacje wykonanych zadań prowadzono w 9 punktach kontrolnych, oznakowanych flagą narodową. Zadania ( np. rzut kamienną kulą, pisanie gęsim piórem, układanie puzzli) przydzielali pracownicy muzeum ubrani w historyczne stroje. Aby przystąpić do realizacji kolejnego zadania zespół musiał w całości odliczyć się na punkcie kontrolnym. Tutaj też trzeba było odpowiedzieć na pytanie z historii miasta (np. gdzie pochowani zostali rodzice Jana Długosza).

Najlepszymi zawodnikami okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, tuż za nimi uplasowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5. Nagrody i dyplomy uczestnikom wręczyli: Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia, Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta, Janina Zapłotna – Radna Rady Miejskiej, Andrzej Chowis – Sekretarz Rady Powiatu, Jan Książek – Dyrektor MZW. Miejsce wręczenia nagród to plac Legionów przy plenerowej wystawie „Wieluń – miasto królewskie” zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej z okazji 735 – lecia miasta Wielunia.

Zdjęcia z Archiwum Muzeum Ziemi Wieluńskiej