Gmina Wieluń uczciła 103. rocznicę odzyskania niepodległości

Wieluń, jak każe tradycja,  uczcił Narodowe Święto Niepodległości. Do udziału w  obchodach zaprosił Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Piotr Radowski.  Obchody rozpoczęły się   już 10 listopada koncertem muzyki polskiej zorganizowanym przez MZW. 11  listopada uroczystości rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych przed Ratuszem Miejskim i przemarszem do kolegiaty wieluńskiej gdzie odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II, uczestnicy uroczystości, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchlesie, przemaszerowali przez centrum miasta pod tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu i wielunianom, którzy w latach 1919 – 1921 oddali życie w obronie wywalczonej niepodległości.

   

   

Tę część poprowadził Jan Książek, dyrektor MZW.  W swoim wystąpieniu przedstawił rys historyczny wydarzeń poprzedzających odzyskanie przez Polskę niepodległości. Po odśpiewaniu Marszu Dąbrowskiego okolicznościowe przemówienia kolejno wygłosili: Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik oraz Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler

Po przemówieniach obecne na uroczystościach delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami, przy których pełnili wartę członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej”. Uroczystości pod Ratuszem zakończyło odprowadzenie sztandarów.

   

   

   

Kolejnym punktem programu gminnych obchodów 103. rocznicy był widowiskowy spektakl – Ognisty Pokaz Niepodległościowy na pl. Legionów w wykonaniu Teatru Ognia Nam-Tara.

  

   

Tutaj również, wzorem poprzednich lat, zapłonęło Ognisko Patriotyczne a licznie zgromadzeni mieszkańcy Wielunia, wraz z harcerzami i uczniami szkół katolickich w Wieluniu, zaśpiewali najbardziej znane Polakom pieśni patriotyczne. Dla wszystkich zmarzniętych uczestników uroczystości pracownicy Wieluńskiego Domu Kultury przygotowali rozgrzewające napoje.

   

Ewa Misiak – Kocham Wieluń