Gmina Mokrsko – obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Uroczyste, dwudniowe, obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w Mokrsku. Zorganizowano je dzięki Klubowi Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko z Rajmundem Kielerem na czele i Gminie Mokrsko, w ramach projektu ” Drogi Mokrska do niepodległości”. Uroczystości oficjalne, które odbyły się 16 września, poprzedził Przegląd Pieśni Patriotycznych i Tańca Narodowego „Na drodze do niepodległości” w dniu 15 września w Chotowie.

Na uroczystości oficjalne przybyły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Mokrska, Ożarowa, Chotowa, Słupska, poczty sztandarowe Kół Gospodyń Wiejskich z Mokrska i Ożarowa, Poczet sztandarowy Gminy Mokrsko, orkiestra dęta pod kierunkiem Tomasza Majtyki, przybyli także zaproszeni goście: przedstawiciele rodu Kożuchowskich (przodkowie herbu Doliwa byli właścicielami Mokrska w latach 1555 – 1817), prof. Tadeusz Olejnik, Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Marek Kieler – wicestarosta powiatu wieluńskiego, Małgorzata Stanek – sekretarz gminy Mokrsko, Tomasz Kącki – wójt gminy Mokrsko.

Zaproszeni goście, mieszkańcy, poczty sztandarowe zebrali się przed budynkiem Urzędu Gminy Mokrsko, skąd przemaszerowali do kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM, gdzie ks. Zbigniew Bigaj odprawił uroczystą Mszę św. w intencji dawnych i obecnych mieszkańców Mokrska, w intencji fundatora odbudowy kościoła, sędziego krakowskiego Aleksandra Kożuchowskiego i w intencji tych, którzy oddali życie za Niepodległą. W koncelebrze diakon Mateusz Pilarski.

       

       

       

Nawiązując do przeczytanej Ewangelii i pytania Jezusa skierowanego do apostołów: „A wy, za kogo mnie uważacie i do odpowiedzi Piotra: „Ty jesteś Mesjasz”, pytał: „ jaką odpowiedź otrzymałby Jezus od nas tu obecnych? Odpowiedzmy sobie tu i teraz: „ Kim dla mnie jest Jezus?. Czy ja naprawdę wierzę, czy jestem tylko celebrytą?

Nawiązując do uroczystości 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości stawiamy pytanie – Czym dla nas (dla mnie) jest Polska? Jeśli odpowiesz szczerze, że jest twoją Ojczyzną, albo inaczej, kiedy powiesz „a co ta Polska mi dała”, to zastanów się i odpowiedz sobie:, Co ja sam dałem Polsce? Polska to wielki zbiorowy obowiązek mówił poeta Cyprian Kamil Norwid. Ojczyznę się kocha nie za to, co mi dała, ale pomimo wszystko.

Tym, co kochali Polskę pomimo wszystko, na pomniku upamiętniającym ofiary II wojny światowej i wojny bolszewickiej, mówił, dziś odsłaniamy i poświęcamy tablicę upamiętniającą 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości ze słowami wyjętymi z Roty Marii Konopnickiej i szczerymi słowami hołdu od mieszkańców Gminy Mokrsko. Oto tekst z tablicy: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”/W hołdzie/Walczącym na przestrzeni dziejów /o Wolność Ojczyzny/W setną rocznicę odzyskania niepodległości/Mieszkańcy Gminy Mokrsko/Mokrsko 2018. Tablicę poświęcił ks. Zbigniew Bigaj.

       

      

      

 Po akcie poświęcenia tablicy i okolicznościowych przemówieniach uczestnicy uroczystości przemaszerowali do parku dworskiego, gdzie odsłonięta została i poświęcona tablica upamiętniająca rodzinę Kożuchowskich – dawnych właścicieli Mokrska. Na tablicy słowa: Kożuchowscy h. Doliwa/ 1555 – 1817/ Aleksander – sędzia krakowski, fundator odbudowy kościoła/ Stanisław Kazimierz –pisarz polityczny, poseł na sejm/ Aleksander Michał – pułkownik bitwy pod Wiedniem/ Stanisław – cześnik wieluński, wydawca praw Rzeczypospolitej/ Mieszkańcy/ Mokrsko/ 16.09.2018. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali przedstawiciele rodu Kożuchowskich: Andrzej Kożuchowski, Wojciech Kożuchowski (w stroju rycerza maltańskiego), Stanisław Szweyzer ( w stroju rycerza maltańskiego). W ich obecności ks.. Zbigniew Bigaj uroczyście ją poświęcił.

        

        

W imieniu rodziny za zaproszenie do Mokrska podziękował Wojciech Kożuchowski. Dzięki temu zaproszeniu, mówił, poczuliśmy, że znów możemy czuć się tu jak w domu i że nasze korzenie tak całkiem nie zginęły.

Kolejna część uroczystości to okolicznościowe przemówienia i odczyty poświęcone 100 – leciu odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rodzinie Kożuchowskich. Tą część swoim śpiewem uświetniły młode wokalistki z Mokrska. Zainteresowani mogli oglądać izbę regionalną poświeconą historii wsi Mokrsko, zorganizowaną w starym dworze przez Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko.