Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego – podsumowanie działalności za rok 2018

Dzień Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu wieluńskiego przypadł w tym roku w niedzielę 3 marca. Rozpoczął się uroczystą Eucharystią w kościele p.w. św. Stanisława BM w Wieluniu. Koncelebrowanej Mszy św. w intencji fundatorów, darczyńców, wolontariuszy, beneficjentów i przyjaciół Fundacji przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski, w koncelebrze ks. Marian Mermer i ks. Jarosław Boral. W intencjach od parafian modlił się ks. Kamil Kidawski. W homilii nawiązującej do przeczytanych tekstów liturgicznych (Księga Syracha, I List św. Pawła do Koryntian i Ewangelia wg św. Łukasza) mówił o wierze chrześcijańskiej, jako wierze wcielonej, czyli przekładającej się na codzienne życie, wierze pełnej dobrych uczynków, nie tylko deklaracji słownych. Wiara wcielona, mówił, to nie słowa, ale uczynki, bez których wiara pozostaje martwa. Wiara ma służyć nie tylko temu, kto ją wyznaje, ale musi mieć także wymiar społeczny, musi służyć dobru wspólnemu, musi je współtworzyć. Taką wiarą charakteryzują się członkowie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, którzy wybrali dobro i jemu służą, zakończył.

Za udział we Mszy św. i wspólnej modlitwie podziękował Prezes Zarządu Fundacji Andrzej Chowis.

Powiedział on m.in.:

Wspólne uczestnictwo we Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Przybylskiego jest naszym podziękowaniem Panu Bogu za opiekę i błogosławieństwo dla naszych działań w Fundacji, a dla darczyńców i wolontariuszy za ich ogromne serca, które wciąż mają otwarte dla każdego człowieka w potrzebie. Jedni i drudzy nie potrzebując za to szczególnego uznania, pomagają, bo uznali, że to zwyczajnie ludzka powinność. Dziękuję wszystkim ludziom wrażliwym na niedostatek, chorobę, niepełnosprawność, niesprawiedliwość; dziękuję: instytucjom, przedsiębiorcom, osobom prywatnym, bo w każdym przypadku to przecież człowiek decydował o udzieleniu wsparcia czy pomocy. Św. Jan Paweł II uczył nas: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. A kiedy indziej mówił: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był darczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

 II część dorocznych uroczystości podsumowujących działalność Fundacji odbyła się w restauracji „Pod kotwicą” O tym, co udało się zrobić poinformował uczestników spotkania Prezes Fundacji Andrzej Chowis: Powiedział on m.in.: Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego od 17 lat jest pośrednikiem między tymi, którzy potrzebują pomocy, a tymi, którzy tę pomoc mogą i chcą zaofiarować. Od 17 lat stara się czynić dobro, by wzbogacać grunt swojej małej i wielkiej Ojczyzny, by nasienie, które nań upadnie dobrze owocowało, bo wiedzą, że po owocach jesteśmy poznawani i, że to one stanowią o naszej wartości. Przez 17 lat działalności, dla członków Fundacji, jedno zawsze jest pewne – jeśli w potrzebie jest człowiek, pomóc mu może tylko drugi człowiek. Dlatego ważne jest by Fundację tworzyło coraz więcej ludzi – partnerów Fundacji, dzięki którym można będzie zaspokoić potrzeby wielu spośród dotkniętych niedostatkiem, chorobą, kalectwem.

    

    

    

    

W 2018 roku Fundacja przyznała 63 stypendia i 4 nagrody, a w XX edycjach łącznie 645 stypendiów, w programie Lider szkoły – 6 nagród, łącznie 102 nagrody, bezpłatnie wypożyczyła sprzęt 89 osobom (wypożyczalnia czynna od 2013r.), prowadziła subkonta na leczenie i rehabilitacje dla 16 osób, dla organizacji pozarządowych, kościołów (kościół św. Barbary) i szkół.

W br. Fundacja rozpoczyna realizację Projektu – Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim ze środków pozyskanych z UE w kwocie 1mil 700 tys. Liderem projektu jest gmina Osjaków a partnerami gmina Wieluń i powiat wieluński oraz Fundacja.  Zadaniem Fundacji będzie prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, który wzbogaci się o: schodołaz, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, ssaki, inhalatory. Projekt będzie realizowany przez 2 lata.

Dzięki p. Grażynie Ryczyńskiej, Fundacja otrzyma dodatkowo 19 wózków inwalidzkich z Fundacji Rycerze Kolumba z Kanady z przeznaczeniem dla wieluńskiego szpitala, DPS w Skrzynnie i wypożyczalni Fundacji.

Darczyńcom, sponsorom, wolontariuszom i współpracownikom za bezinteresowną i ofiarną pracę dla człowieka w potrzebie oraz ks. biskupowi i duszpasterzom wieluńskim za duchowe wsparcie dla działań Fundacji podziękował Prezes Zarządu Fundacji Andrzej Chowis.

Podczas uroczystości były Starosta wieluński a obecny Radny Powiatu Andrzej Stępień oraz Wioletta Mikołajczyk – była Dyrektor Oddziału w Wieluniu RBS w Lututowie otrzymali specjalne podziękowania za ciągłe wspieranie działań Fundacji.

Niezmiennie każdego roku podsumowaniu towarzyszyła Zofia Szpikowska wraz ze swymi podopiecznymi. Tym razem dla wszystkich zaśpiewała Maja Ciach a na keyboardzie zagrał Kacper Smugowski, wychowanek Zbigniewa Szpikowskiego.

    

Czas podsumowania swoimi wierszami uprzyjemniła także Nina Pawlaczyk – uznana wieluńska poetka.

 

Zdjęcia – Ewa Misiak – Kocham Wieluń

 

 

 

.