Finisaż wystawy „Niekolorowy świat”

12 kwietnia 2019 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu odbył się finisaż wystawy „Niekolorowy Świat”. Ekspozycja zawierająca 54 czarno – białe fotografie gościła w galerii biblioteki od 11 stycznia 2019 r. Twórców prac , mówiła Iwona Podeszwa, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, dzielą  miejsca  zamieszkania: Zielona Góra, Broniszów, Sulechów, Jaworzno, Szczecin,  łączy wspólna pasja – fotografowanie. Autorzy prac to: Ryszard Anecki, Aleksander Bakinowski, Arleta Czyż, Jakub Kaszuba, Krzysztof Kubasiewicz, Krzysztof Lachowicz, Renata Lis, Wojciech Nerad, Ryszard Poprawski, Wiesława Stasińska (komisarz wystawy).

Troje spośród nich było obecnych na zamknięciu wystawy, między nimi Wiesława Stasińska – komisarz wystawy.  Wiesława Stasińska opowiedziała o genezie  ekspozycji, jej dotychczasowych losach oraz planach artystycznych  na przyszłość.  Opowieść c uzupełnili obecni na finisażu  Arleta Czyż i Jakub Kaszuba.

Muzyczną atrakcją wieczoru był minirecital Zofii Szpikowskiej. Artystce akompaniował Zbigniew Szpikowski.

Zdjęcia : Ewa Misiak – Kocham Wieluń; MiGBP