Filia dla Dzieci w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu-przyjazne miejsce dla dzieci ukraińskich

Filia dla Dzieci w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej  w Wieluniu  jest przyjaznym miejscem dla ukraińskich dzieci. W związku z tym wychodzimy z propozycją zorganizowania warsztatów plastyczno-literackich. Szczegóły na plakacie!

Anita Kuś

Filia dla Dzieci

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu