Festiwal Literatury „Zarzewie”#2. Duchowość

30 grudnia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieluniu odbył się II Festiwal Literatury Zarzewie #2. Duchowość. Organizatorami festiwalu Była Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Fundacja „Słowem Pisane”. Tematem przewodnim festiwalu była szeroko pojmowana duchowość. Festiwal rozpoczął Grzegorz Nowak. Powiedział on m.in.:

Serdecznie zapraszam na ostatnie już działanie Fundacji Słowem Pisane realizowane w tym roku – drugą edycję Festiwalu Literatury „Zarzewie” #2. Duchowość. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kulturalnym mieszkańców Wielunia, przygotowaliśmy ofertę literacką, nawiązującą do duchowości w życiu człowieka. Zaprezentujemy czytelnikom poezję twórców już uznanych, pochodzących z ziemi wieluńskiej Macieja Bieszczada i Anny Kubarycz. Dodatkowo przypomnimy sylwetkę jednej z najwybitniejszych córek ziemi wieluńskiej, Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i zaprezentujemy książkę Matka Teresa Janina Kierocińska, specjalnie przygotowaną na okoliczność festiwalu i jubileuszu 100 –lecia Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

II edycja Festiwalu Literatury już za nami. Za nami trzy spotkania autorskie, wystawy książkowe i fotograficzne oraz prezentacja publikacji Matka Teresa Janina Kierocińska pióra Magdaleny Jaroch i Grzegorza Nowaka. Wystąpili autorzy i prowadzący: Maciej Bieszczad, Anna Kubarycz, Magdalena Jaroch, Grzegorz Nowak, Zofia Białas

Maciej Bieszczad (1978) poeta i prozaik, autor tomików poezji: Elipsa, Okolice Gerazy, Arnion, Pogrzeby wróbli, Kołatanie, Niteczka, oraz tomu opowiadań Ulewa i wyboru wierszy z lat 2010 -2020 Kroki (przetłumaczony na język ukraiński przez Walerię Marik, wydany w Odessie), w rozmowie z Magdaleną Jaroch mówił o swoich literackich krokach w roku 2021, ale nie tylko, bo w wypowiedzi znalazły się odwołania do śmierci ojca, do konieczności przemodelowania dotychczasowego życia i do literatury, do aktualnie pisanej powieści, do przygotowanego do druku nowego tomiku Ultradźwięki– (tu ostatni wiersz Wielcy metafizycy) i odkrywania duchowości tak niezbędnej w procesie tworzenia, jemu bardzo bliskiej duchowości chrześcijańskiej(wiersz Niewyobrażalne i słowa: Skoro wierzysz w spotkanie z Nim/ na klatce schodowej w łazience/w punkcie skupu makulatury i złomu/Najlepiej wiesz jak to będzie). Ważne jest, mówił poeta, by z tego spotkania powstało coś więcej.  W wypowiedzi poety znalazły się także refleksje na temat pokory i autentyczności twórcy. Pycha i brak autentyczności, mówił, zawsze zostaną szybko przez czytelnika odkryte. Utalentowany twórca może przybrać maskę duchowości np. starożytności, języka i próbować oszukać czytelnika, to jednak zostanie szybko zdemaskowane, bo autentyczność można zobaczyć nawet gołym okiem.

Twórca, szczególnie poeta, powinien odczuwać wdzięczność za dar, który otrzymał, co wyraził słowami krótkich wierszy: Na pustkowiu (Raduj się tym, co już dostałeś/ Jak inaczej uszczęśliwi cię /to, co chcę ci dać) oraz Późna miłość (Odkąd przestałem o niej jedynie opowiadać, /tyle mam do zrobienia).

Anna Kubarycz(1983) (debiut poetycki w 2018 roku), autorka tomiku Potrzeby fizjo(nie) logiczne wydanego przez krakowskie wydawnictwo Miniatura w rozmowie z Grzegorzem Nowakiem powiedziała: – wielki wpływ na początek mojego pisania miało spotkanie z p. Zofią Szpikowską. To ona, kobieta obdarzona wielką energią twórczą, zachęciła mnie do pisania, do pokazania moich wierszy p. Maciejowi Bieszczadowi. Opinia już uznanego poety wyrażona słowem „przyzwoite” zadecydowało o tym, że nie zrezygnowałem z pisania..

Dziś przygotowuję do druku kolejny tomik Iskry. Pobrzmiewa w nim trudny czas pandemii, śmierć mojej mamy, trudny czas bez kontaktu z ludźmi, motyw zamknięcia.  Wiersze zawarte w tym tomiku są krótkie, przykładem wiersz o spaleniu się katedry Notre Dame w Paryżu (Runął dach/ otworzyło się niebo).

Moja duchowość nie ogranicza się tylko do duchowości chrześcijańskiej. Wzorem dla mnie jest Wisława Szymborska. Wiersze, które piszę są dla mnie lekarstwem, ukojeniem, poezja jest dla mnie formą terapii.  Wyrażą to słowa: (byłam już na samej krawędzi/ i nasłuchiwałam wołania upadłych aniołów/runęłam w przepaść, /ale gdzieś po drodze/ Ty Panie/dałeś mi skrzydła/ i nauczyłeś latać).

Magdalena Jaroch, Grzegorz Nowak, Zofia Białas – trzecia odsłona festiwalu literatury poświęcona została Matce Teresie Kierocińskiej, wieluniance, Czcigodnej Słudze Bożej i jej dziełu – Zgromadzeniu Karmelitanek Dzieciątka Jezus oraz książce o tym samym tytule. Książka jest zbiorem dziennikarskich relacji, działań, wydarzeń i rozmów związanych z Matką Teresą Kierocińską oraz z działalnością zgromadzenia. Jest kolejną inicjatywą Fundacji Słowem Pisane związaną z przybliżaniem postaci Matki Teresy Kierocińskiej, wpisującą się w wielki jubileusz 100-lecia istnienia zgromadzenia (powstało 31 XII 1921) oraz 75.rocznicę śmierci jego współzałożycielki (12 VII 1946). W książce znajdzie czytelnik krótką notkę biograficzną Matki Teresy, opis muzeum w Domu Macierzystym w Sosnowcu, opis  drogi Janiny do zakonu, jej życie zakonne. Ważne miejsce zajmuje w książce opis działalności misyjnej sióstr w Afryce (rozmowa z siostrą Zygmuntą z Łodzi pracującą na misjach w Burundi już w latach 70-tych XX wieku)) i Europie (ich domy znajdują się w 11 krajach). Książkę kończy opis działań podjętych przez Fundację Słowem Pisane na terenie Wielunia, miejscu urodzenia siostry Janiny Kierocińskiej. Jednym z takich wydarzeń było odsłonięcie  Ławeczki Kierocińskiej w dniu 11 VIII 2019 roku, włączenie się w akcję umieszczania tablicy pamiątkowej przy domu rodzinnym Matki Teresy Kierocińskiej i obchodów 135 rocznicy jej urodzin. Uroczystościom w dniu 20 VI 2020 roku przewodniczył bp Antoni Długosz, który w homilii powiedział :

 – Na ziemię żyzną została posiana, wsłuchała się w Jezusowe wołanie, przyjęła je i wydała owoce. Chciała być, żywą i czytelną księgą Ewangelii. Matka Teresa nie napisała ani jednej książki, ani żadnego artykułu do czasopism, a chciała, aby jej życie było czytane aż do zachwytu, aż do naśladowania Jezusa. Zamiast pisać książki, formowała w sobie i w  siostrach prawdziwy obraz Jezusa, Syna Bożego. Pragnęła, by każdy, kto spotka karmelitankę Dzieciątka Jezus, poczuł Ewangelię, miał przekonanie jakby przeczytał kilka stron dobrej nowiny i uwierzył, że Bóg jest miłością(…)

Festiwal był transmitowany na żywo w Internecie, na profilach społecznościowych zarówno Powiatowej Biblioteki (tutaj) jak i Fundacji (tutaj).

Projekt realizowany był w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. Zadanie finansowane było ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.