Feryjne zajęcia plenerowe „Śladami królów” w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

25 lutego odbyły się ostatnie zajęcia z cyklu „Ferie w Muzeum Ziemi Wieluńskiej”. Pogoda dopisała.   Uczestnicy spędzili je na spacerze po królewskim mieście  Wieluniu. Zajęcia poprowadził historyk  Marek Gogola.

Spacer rozpoczął się przy pomniku Jana Pawła II, w pobliżu kolegiaty, dawnego klasztoru augustianów, miejsca związanego z początkami miasta, o czym przypomniała przywołana legenda i postać księcia Władysława Odonica.

Na trasie spaceru znalazły się również  zachowane fragmenty średniowiecznych murów obronnych z basztami „Swawola” i „Męczarnia”, fragment „Bramy krakowskiej” .

Spacer „ śladami królów” zakończył się w parku przy pomniku „Wieczna miłość”, w pobliżu budynku starostwa, budynku pobudowanego na fundamentach piastowskiego zamku.

Spacer po historycznych miejscach Wielunia nie tylko poszerzył wiedzę historyczną o mieście w którym żyjemy, ale niewątpliwie zachęcił do dalszego jej zgłębiania.