Eucharystia i Opłatek Wieluńskiej Wspólnoty Betel

W niedzielę 5 stycznia wieluńscy niepełnosprawni, zrzeszeni we wspólnocie Betel im. Św. Franciszka z Asyżu, spotkali się na swojej comiesięcznej Mszy świętej. Eucharystię, pierwszą w Nowym Roku 2020, poprzedziło wspólne kolędowanie. Mszę Świętą odprawił ks. Mariusz Sztaba.

W homilii skierowanej do uczestników Eucharystii, nawiązującej do Ewangelii św. Jana, mówił m.in.: ciągle trwamy w okresie Bożego Narodzenia, śpiewamy kolędy i adorujemy Dzieciątko w żłobie, Dzieciątko – Słowo Wcielone – które rozłożonymi i wyciągniętymi rękami prosi wszystkich, by Je zabierali ze sobą do własnych domów, do miejsc pracy …. Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, mówił, to Jezus, objawiony w nim Bóg, którego nikt nigdy nie widział. Czytamy o tym w Ewangelii św. Jana: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo (…). Na świecie było  Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat Go nie poznał (…). A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (…).

Ksiądz Mariusz przypomniał zebranym przypadające w 2020 roku rocznice i wydarzenia: 30 lat Betel, 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, zbliżająca się beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej…

Po zakończonej Mszy św. ks. Mariusz poświęcił opłatki i rozdał je obecnym, prosząc by połamali się nimi z bliskimi, obecnymi na Eucharystii. Opłatek, mówił, to chleb, dzieląc się nim, przedłużamy Eucharystię…