Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Uroczystości w Dębinie

13 października 2017 roku  Prezydent RP Andrzej Duda dzień 12 lipca ustanowił Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Z tej okazji samorządowcy powiatu wieluńskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem  w Dębinie gm. Osjaków,  upamiętniającym zamordowanych 3 września 1939 roku przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec rodaków.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej upamiętnia mieszkańców polskich wsi i ich patriotyczną postawę w czasie II Wojny Światowej, i przypomina  rocznicę pacyfikacji polskiej wsi Michniów w woj. świętokrzyskim w dniu 12 lipca, kiedy to za pomoc niesioną partyzantom został spalony, a jego mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani.

W tamtym czasie, za pomoc udzielaną uciekinierom oraz osobom ukrywającym się przed prześladowaniami, za walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego, spacyfikowano ponad 800 wsi. Całe rodziny wyrzucano z domostw, pozbawiano je dobytku, wywożono do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

Obelisk w miejscowości Dębina został uroczyście odsłonięty w dniu 1 września 2017 r. w miejscu gdzie hitlerowscy żołnierze zamordowali siedmiu mieszkańców gminy Osjaków i Biała:

1. Walenty Jędrasik (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków),
2. Jan Kostrzewa (zam. Stanisławów, gm. Osjaków),
3. Stanisław Nowakowski (zam. Naramice, gm. Biała),
4. Józef Olak (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków),
5. Franciszek Piskorski (zam. Naramice, gm. Biała),
6. Franciszek Podemski (zam. Naramice, gm. Biała),
7. Józef Uryszek (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków).

W uroczystych obchodach święta pod obeliskiem uczestniczyli, m.in.: Starosta Wieluński Marek Kieler, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, Zastępca Wójta Gminy Osjaków Renata Kostrzycka, radni Rady Powiatu Wieluńskiego oraz radni Rady Gminy Osjaków.

Uroczystość swoim występem uświetniła Grupa Śpiewacza „Raduczanie”.

fot. Powiat Wieluński

       

       

       

      

Na podstawie tekstu Ewy Misiak Kocham Wieluń