Dzień Kobiet w parafii św. Barbary

Międzynarodowy Dzień Kobiet w parafii św. Barbary w Wieluniu to nie tylko czas modlitwy w intencji kobiet, ale także czas przypomnienia roli kobiety w życiu Kościoła, rodziny, parafii, narodu, świata.  Tę szczególną , społeczną rolę kobiet widział św. Jan Paweł II.

Mówił o tym w San Francisco 18 IX 1981 roku: „ Chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność Kościoła za wszelki wkład kobiet w jego życie i w życie społeczne na przestrzeni wieków”; mówił w Lourdes  15 VIII 2004 roku: „z tej groty kieruję szczególny apel do was kobiety. Objawiając się w grocie Maryja powierzyła swoje orędzie dziewczynie, jakby dla podkreślenia szczególnego posłannictwa kobiety w naszych czasach, wystawionych na pokusę materializmu i sekularyzacji: ma być ona w dzisiejszym społeczeństwie świadkiem tych istotnych wartości, które można dostrzec jedynie oczyma serca. Wy, kobiety ma być strażnikiem Niewidzialnego”.

Ważne są także jego słowa z  Orędzia na XXVIII Światowy Dzień Pokoju: „Wzrost obecności kobiet wżyciu społecznym, ekonomicznym, politycznym na szczeblu lokalnym, krajowym, międzynarodowym jest, zatem procesem dobroczynnym (…) Uznanie roli kobiet w sferze publicznej nie powinno jednak podważać ich niezastąpionej roli w łonie rodziny. Tutaj ich wkład w społeczne dobro i postęp, choć mało dostrzegany, ma wartość naprawdę nieocenioną”

Modlitwie w intencji kobiet towarzyszyły relikwie błogosławionych rodziców, Zeli i Ludwika Martin. Po Mszy świętej życzenia obecnym na Eucharystii złożyli księża pracujący w parafii i Rycerze Kolumba. Do życzeń wyrażonych słowami mężczyźni dołączyli kwiaty, kapłani słodkie cukierki. Zrobiło się wiosennie, bo tulipany i cukierki pozwoliły, choć na chwilę zapomnieć o tym, czym od dnia 24 lutego karmi nas zwariowany świat.