Dziecięce Grupy Taneczne wystąpiły na Dniach Osjakowa

Powiatowy Przegląd Dziecięcych Grup Tanecznych , organizowany po raz pierwszy w powiecie wieluńskim, rozpoczął  Dni Gminy Osjaków 2023.  Zainteresowanie prezentacją tanecznych talentów na placu przy osjakowskim domu kultury było bardzo duże, bo zgłosiło się aż 15 grup tanecznych, które chciały zaprezentować swój dorobek i umiejętności.

Zenon Kołodziej, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w wieluńskim starostwie: powiedział: Zrodziła się taka idea zgłoszona przez dyrektora miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury i zaakceptowana przez pozostałych. Przede wszystkim dlatego, że nie  było takiej inicjatywy, która pozwalałaby tym dzieciakom, często ćwiczącym dwa, trzy razy w tygodniu pokazać i zaprezentować rezultaty swojej pracy. Myślę, że  jest  to ważne  dla nauczycieli, instruktorów, trenerów  i dzieci oraz ich rodzin.  Do Osjakowa zjechały się grupy taneczne  z rodzicami. Widać, że zrodziła się nowa,  ogromna impreza piknikowa.

Choć Powiatowy Przegląd Dziecięcych Grup Tanecznych w Osjakowie odbył  się już dawno, to nie milkną echa po występach dzieci i młodzieży z terenu powiatu wieluńskiego.  Zauważeni zostali także ożarowscy Zumbiacy.  Do tej  fantastycznej grupy  z Domu Kultury w Ożarowie dotarły podziękowania za występ od p. Piotra Polaka – Posła na Sejm RP.

 

Źródło: Dom Kultury w Ożarowie FB