Dwudziestopięciolecie obecności Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu

Dzień 17 września 2018 r. zapisał się w historii szkół SPSK w Wieluniu, jako dzień jubileuszu 25 – lecia działalności przy ulicy Śląskiej 23. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza św. dziękczynna w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP celebrowana przez ks. bpa Antoniego Długosza. Na Eucharystię przybyli: ks. prefekt Paweł Otręba, zaprzyjaźniony ze szkołą diakon Mateusz Olejnik, nauczyciele, pracownicy obsługi, dyrekcja, młodzież z liceum, technikum, ostatniej, 3 klasy gimnazjum, dzieci z działającej od 2017 roku szkoły podstawowej, poczty sztandarowe, schola szkolna, harcerze, którzy trzymali wartę przy wizerunku błogosławionego Maksymiliana Binkiewicza, Patrona Szkoły. Dzień wcześniej jego relikwie uroczyście wniósł do świątyni ks. bp Antoni Długosz, rozpoczynając w ten sposób wizytację kanoniczną parafii.

      

      

      

W słowie Bożym skierowanym do uczestników Eucharystii ks. bp mówił o trzech matkach w życiu człowieka: matce biologicznej, Matce Bożej, Matce Ojczyźnie. Inną matką, mówił obrazowo do dzieci, jest szkoła, która daje nam wiedzę i wspomaga, poprzez pracę nauczycieli, rodziców w wychowaniu młodego pokolenia. Przywołując postać ks. Maksymiliana Binkiewicza, mówił o miłości do Ojczyzny i wierności Bogu, z którym zawarło się przymierze poprzez sakramenty święte. Eucharystię zakończyło błogosławieństwo relikwiami i ucałowanie relikwii.

Druga część uroczystość jubileuszowych odbyła się w siedzibie szkoły przy ulicy Śląskiej 23. Wzięli w niej udział: ks. bp Antoni Długosz, ks. Prałat Marian Mermer, ks. prałat Jacek Zieliński, ks. prefekt Paweł Otręba, Maria Chodkiewicz – prezes SPSK, Wioletta Błasiak – wiceprezes SPSK, nauczyciele i uczniowie.  Przybyłych gości witały słowa Christiana Schutza: Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi… oraz wpatrzone w przybyłych oczy błogosławionego Maksymiliana Binkiewicza i św. Franciszka z Asyżu, świętego Patrona młodzieży szkoły

     

Po odśpiewaniu hymnu głos kolejno zabierały Anna Przybylska – dyrektor szkoły podstawowej i Monika Krzemińska – dyrektor liceum i technikum, która przybliżyła historię szkół SPSK w Wieluniu w latach 1993 -2018, ukształtowaną tradycję (Ogniska patriotyzmu, Turniej Ministrantów, Przegląd Piosenki Religijnej „Dawid”, Konkurs matematyczny „Pierwiastkowanie”, Wieluński Piknik Naukowy) i otwartość na wyzwania współczesnego świata, co przekłada się na nowe kierunki kształcenia (technik analityk) i współpracę z uczelniami technicznymi.

     

Obchody rocznicowe uświetniła część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież. Nie zabrakło w niej pięknych tekstów poetyckich Juliana Tuwima, K.I. Gałczyńskiego, Marka Grechuty wyrecytowanych i wyśpiewanych z nutą nostalgii w pieśni „Polskie kwiaty”, kwiaty podarowane Niepodległej.

     

     

Refleksyjną okazała się też część wspomnieniowa. Początki szkoły wspominała Wioletta Błasiak, jedna z jej założycielek i jedna z pierwszej nauczycielskiej kadry. W pamięć uczestnikom uroczystości zapadną też słowa Marii Chodkiewicz, prezesa SPSK przypominające priorytety liczące się w życiu, z których najważniejsze są poznawanie prawdy i wierność wartościom.