Droga do niepodległości w poezji i muzyce

Rocznicę odzyskania niepodległości uczcili studenci z Koła Przyjaciół Poezji Uniwersytetu III Wieku w Wieluniu. Spotkanie z poezją, muzyką i pięknymi obrazami przedstawiającymi wydarzenia z historii Polski odbyło się 18 października w Czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Słowo o wydarzeniach historycznych, prowadzących do odzyskania niepodległości, przygotowała Ewa Głogowska, prezes Koła, Miłośników Poezji, prezentację multimedialną dr Bożena Rabikowska.

W spotkaniu poetycko – muzycznym Droga do niepodległości w poezji i muzyce wykorzystano wiersze: Pieśń legionów polskich we Włoszech (Mazurek Dąbrowskiego) Józefa Wybickiego, fragment Koncertu Jankiela z Pana Tadeusza, Hymn Juliusza Słowackiego, Warszawianka, Do Boga Stefana Witwickiego, O Zarembie Marii Konopnickiej, Zapłata po pracy Felicjana Faleńskiego, Pamięci Traugutta Kornela Ujejskiego, O Wrześni, Rota Marii Konopnickiej, fragment przemówienia Henryka Sienkiewicza po otrzymaniu Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, Ta, co nie zginęła Edwarda Słońskiego, Do moich synów Józefa Żuławskiego, Wstań polsko moja Józefa Mączki, Polska mowa nie ustaje Michała Kajki, Hymn powstańców śląskich, Pieśń Poznańczyków Emanuela Imieli, Młodość Władysława Broniewskiego, Front Józefa Czechowicza, Rzadko na moich wargach Jana Kasprowicza, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą Leopolda Staffa, Modlitwa o pokój Kazimiery Iłłakowiczówny, Pieśń legionów polskich we Włoszech (od 1926 r. Hymn Narodowy, zaśpiewany na zakończenie spotkania przez wszystkich obecnych).

         

W tle czytanych utworów brzmiały tony muzyczne polskich mistrzów i patriotów: Fantazja polska (Jan Ignacy Paderewski), Pożegnanie ojczyzny (Michał Kleofas Ogiński), Polonez A- dur (Fryderyk Chopin).

Obrazy ilustrujące czytane wiersze: Orzeł (plakat zapraszający na spotkanie), Kościuszko, J.H Dąbrowski, Koncert Jankiela, Matka Boska Katyńska, Noc listopadowa, Pożegnanie Polaków z krajem, Branka, Patrol polskich ułanów, Pomnik żołnierzy carskich, Mogiła zbiorowa powstańców w Sędziejowicach, Świadectwo wygnania Franciszkanów z Radomska, Przywódcy powstania styczniowego powieszeni na stokach cytadeli, Strajk dzieci we Wrześni, Plakat – Nam twierdzą będzie każdy próg, Henryk Sienkiewicz – pomnik w Woli okrzejskiej, Ryngraf, Wymarsz I Kadrowej, Portrety 6 polskich mężów stanu animatorów Niepodległości, Plakaty plebiscytowe na Śląsku, Ubiory Mazurów, Powstańcy śląscy, Pomnik powstańców wielkopolskich, Mapa Polski 1918, Armia Ochotnicza we Francji, Szarża pod Rokitną, Orzeł w koronie, Mapa Polski współczesnej, Pole błękitnego lnu, Plakat – Narodowe Święto Niepodległości.

Za przypomnienie wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, wyrażonych wierszem i muzyką, wyrecytowanych przez członków Koła Miłośników Poezji, obecni podziękowali na stojąco. Wyrazem podziękowania były też symboliczne białe róże, które wręczyła lektorom Iwona Podeszwa, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

          

         

        

 

 

Lektorzy: E. Głogowska, E. Gońda, B. Rabikowska, B. Gońda, A. Guzek, N. Pawlaczyk, W. Łukomska,
S. Brodziak