2016-08-28-dozynki-kościelne-8jpg

Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy prezentuje dożynkowe pieśni