2016-08-28-dozynki-kościelne-6

Wieniec dożynkowy i dary ołtarza przy ołtarzu św. Marii Magdaleny, Patronki kościoła i parafii