2016-08-28-dozynki-kościelne-4

Eucharystię w intencji rolników celebruje ks. Sylwester Rasztar