2016-08-28-dozynki-kościelne-3

Starosta i starościna dożynek