2016-08-28-dozynki-kościelne-1

Członkinie Zespołu Śpiewaczo - Obrzędowego z wieńcem dożynkowym