DEN 2020 w Szkole Podstawowej w Kurowie

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kurowie uczciły DEN. Dla swoich nauczycieli przygotowali  w tym dniu część artystyczną złożoną z wierszy, piosenek.

Słowami wierszy i utworów muzycznych dziękowali swoim pedagogom, oraz pracownikom administracji i obsługi, za trud włożony w wykształcenie i wychowanie. Jak co roku nie zabrakło również kwiatów.

                        

                        

Fot. SP w Kurowie